NOTEIKUMI

 1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. “AromaAir” (turpmāk - Pārdevējs) tiešsaistes veikala (turpmāk - Veikals) komercdarbība tiek veikta, ievērojot “AromaAir” produktu pirkšanas un pārdošanas noteikumus (turpmāk - Noteikumi).

1.2. Pirms reģistrēšanās Klientam ir jāizlasa Noteikumi.

1.3. Reģistrēts lietotājs, kas veicis pasūtījumu, kļūst par Veikala Klientu (turpmāk - Klients), kurš iegūst Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus.

1.4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā ierobežot Klienta tiesības vai atcelt reģistrāciju, ja Klients neievēro Noteikumos izklāstītos nosacījumus.

1.5. Saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma Klientam mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Jaunie Noteikumi stājas spēkā dienā, kad tie tiek publicēti Veikala vietnē. Klientu pasūtījumi, kas iesniegti pirms Noteikumu grozīšanas, tiek izpildīti saskaņā ar Noteikumu versiju, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas laikā.

1.6. Pārdevējs nav atbildīgs un neatlīdzina zaudējumus, kas radušies Klientam, jo ​​Klients neievēro Noteikumos izklāstītos noteikumus.

2. KLIENTA PERSONAS DATI

2.1. Lietotājam jāreģistrējas Pārdevēja vietnē (AromaAir), reģistrācijas procesā sniedzot pieprasītos personas datus.

2.2. Klienta reģistrācija tiek automātiski apstiprināta un uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts e-pasts ar klienta pieteikšanās datiem.

2.3. Klients piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus šajos Noteikumos norādītajos gadījumos un mērķiem.

2.4. Pārdevējs apstiprina, ka Klienta personas dati tiks izmantoti tikai Klienta identificēšanai, pasūtot preces, un pasūtīto produktu piegādei.

2.5. Klients apņemas glabāt konfidenciālus savus Veikala pieteikšanās datus un neizpaust tos trešajām personām. Šī Noteikuma pārkāpuma gadījumā visa izrietošā atbildība pāriet uz Klientu. Uzzinot par savu pieteikšanās datu izpaušanu, Klients nekavējoties informē Pārdevēju, kurš, pamatojoties uz Klienta paziņojumu, bloķē Klienta piekļuvi. Klienta reģistrācija tiek atkārtoti aktivizēta pēc atsevišķas pušu vienošanās.

2.6. Pārdevējs apņemas neizpaust Klienta personas datus un ar pasūtījumu saistītu informāciju trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas sniedz produktu piegādes un piegādes pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Klienta pasūtījumu. Citos gadījumos Klienta personas datus var atklāt, ja to prasa kompetentā valsts institūcija gadījumos, ko nosaka Igaunijas Republikas likumi, vai ar atsevišķu rakstisku Klienta piekrišanu.

2.7. Pārdevējs apņemas nodrošināt Klienta personas datu aizsardzību saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem.

3. PĀRDOŠANAS UN PIRKŠANAS LĪGUMS

3.1. Pārdevēja pasūtījuma apstiprinājums pēc Klienta pasūtījuma veikšanas, kad Klients ir izlasījis un piekritis šiem Noteikumiem, ir līdzvērtīgs pirkuma un pārdošanas līguma noslēgšanai. No šī brīža Klientam ir pienākums maksāt cenu par pasūtītajām precēm, kas bija spēkā pirkuma brīdī un pieņemt tās.

3.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu tad, kad Klients samaksā par precēm un pieņem tās.

3.3. Līguma pielikums, t.i., pasūtījuma apstiprinājums, ko Klients saņēmis pa e-pastu un tajā norādītā informācija tiks uzskatīta par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.4. Līgums tiek pārtraukts, kad viena no pusēm atceļ pasūtījumu vai ir Klienta pamatota prasība atmaksāt visu par precēm samaksāto summu, apmainīt produktus pret līdzvērtīgiem atbilstošas ​​kvalitātes produktiem, lai novērstu produktu trūkumus saprātīgā termiņā vai atmaksāt defektu novēršanas izmaksas gadījumos, kad defektus novērš Klients vai iesaistot trešo personu palīdzību.

3.5. Katru reizi, kad tiek veikts pasūtījums, tiek noslēgts jauns pirkšanas un pārdošanas līgums.

4. APMAKSAS NOTEIKUMI

4.1. Veikalā norādītās cenas ir galīgas.

4.2. Piegādes izmaksas tiek norādītas pasūtījuma noformēšanas procesā, pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

4.3. Klients maksā par pasūtītajām precēm, izmantojot norādītos maksājuma veidus.

4.4. Pārdevējs apņemas sniegt pareizu informāciju, kas nepieciešama pilnīgai samaksai par pasūtītajiem produktiem, tomēr uzņemas atbildību par kļūdainiem banku pakalpojumiem un jebkuru citu radušos zaudējumu. Pārdevējs neuzņemas atbildību par Klienta kļūdām, kas pieļautas, veidojot un veicot bankas pārskaitījumu (piemēram, ievadot nepareizu bankas konta numuru, norādot nepareizu pasūtījuma kodu utt.) un iespējamos zaudējumus.

5. PRODUKTU PASŪTĪŠANA

5.1. Kad esat atradis vēlamo produktu, noklikšķiniet uz pogas “Pirkt”. Pēc noklikšķināšanas uz pogas produkts tiks pievienots jūsu iepirkumu grozam, kamēr Jūs varat turpināt iepirkšanos.

5.2. Ja konkrēts produkts pašlaik nav pieejams, blakus tam parādās piezīme “Nav noliktavā”. Šādos gadījumos varat izvēlēties citu produktu, ja tāds ir pieejams.

5.3. Iepirkumu groza saturu var apskatīt kreisajā apakšējā stūrī lodziņā “Grozs”. Jebkurā laikā noklikšķinot uz “Grozs”, Jūs varēsiet pārbaudīt jūsu iepirkumu grozā esošās preces. Ja Jūs izlēmāt nepirkt produktu, noklikšķiniet uz “Noņemt” blakus tam, un produkts tiks izņemts no groza.

5.4. Lai palielinātu tā paša produkta vienību skaitu, kolonnā “Daudzums” ievadiet vajadzīgo numuru vai izmantojiet atbilstošās pogas, lai palielinātu / samazinātu daudzumu.

5.5. Zem produktu saraksta Jūs redzēsiet piegādes maksu un kopējo pasūtījuma summu.

6. PIEGĀDES NOTEIKUMI

6.1. Piegādes cena ir atkarīga no izvēlētās piegādes metodes. Vairāk par piegādi un cenām lasiet šeit.

6.2. Klients saņem rēķinu par pasūtītajiem produktiem.

6.3. Pasūtījumi tiek pieņemti visu diennakti, bet produkti tiek nosūtīti tikai darba dienās.

7. PRODUKTU GARANTIJAS

7.1. Pārdevējs garantē, ka produkti atbilst parastajām kvalitātes prasībām, kas piemērojamas šiem produktiem. Katra Veikalā pārdotā produkta vispārīgās īpašības ir norādītas katram produktam pievienotajā produkta aprakstā.

7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par Veikalā uzskaitīto produktu krāsas, formas un citu īpašību neatbilstību šo produktu faktiskajām īpašībām, ja šāda neatbilstība ir saistīta ar attēla īpašībām, ko pārraida ar saziņas līdzekļiem / ierīcēm, kuras izmanto klients.

7.3. Pārdevējs nav atbildīgs par preču kvalitātes pasliktināšanos gadījumos, kad Klients vai personas, kurām Klients nodeva preces, izmantoja preci citiem nolūkiem, nevis tiem, kam parasti tiek domāti produkti, nav ievērojuši instrukcijās sīki izklāstītās prasības, pārkāpuši izstrādājumu transportēšanas, uzglabāšanas, izmantošanas un / vai uzglabāšanas noteikumus, kā arī gadījumos, kad preces iepakojums un izstrādājumi ir redzami bojāti vai tiem ir citi ārēji defekti, kas rakstiski nav apspriesti produktu nodošanas laikā, kā arī gadījumos, kad preču kvalitātes pasliktināšanos izraisīja Pasūtītāja vai citu personu, kurām Klients, rīcība pārdeva produktus.

8. PRODUKTU ATGRIEŠANA

8.1. Klientam pārdoto produktu defekti tiek novērsti, bojāti produkti tiek nomainīti un atgriezti saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem.

8.2. Preču atgriešanas izmaksas par bojātiem produktiem sedz Pārdevējs.

8.3. Pārdevējs pieņem produktus no klienta ar nosacījumu, ka produkts nav izmantots, nav zaudējis savu izskatu un nav sabojāts, tiek atgriezts oriģinālā, kārtīgā iepakojumā, tiek atgriezts pilns komplekts ar visām piegādātajām sastāvdaļām un klients iesniedz produkta piegādes dokumentu vai pasūtījuma apstiprinājuma e-pastu.

8.4. Produkts netiek apmainīts, defekti netiek novērsti bez maksas un kompensācijas netiek izsniegtas, ja produktu defekti rodas no tā, ka Klients ir pārkāpis produkta lietošanas vai uzglabāšanas noteikumus.

9. TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

9.1. Klientam ir tiesības: iegādāties preces par veikalā norādīto cenu un saskaņā ar Noteikumiem un izbeigt ar elektronisko sakaru palīdzību noslēgto produkta pirkšanas un pārdošanas līgumu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam 14 (četrpadsmit ) kalendārās dienas no preces piegādes datuma, ja prece nav bojāta un tās izskats būtiski nemainās. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā iepakojumā, neizmantotā un komplektā ar visām tās daļām (rokasgrāmatas, vadi, kabeļi utt.), pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības noraidīto preci noraidīt (saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem). Kosmētikas produktus (ēteriskās un aromātiskās eļļas) nevar atgriezt saskaņā ar Igaunijas Republikas, likumos paredzētajiem noteikumiem par kosmētikas līdzekļiem.

9.2. Klients apņemas: ievērot un pieņemt šajos noteikumos izklāstītos noteikumus, lietojot Pārdevēja veikalā sniegtos pakalpojumus, neizpaust viņa pieteikšanās datus trešajām personām, iesniegt Pārdevējam pasūtījumus, kā noteikts Noteikumos, samaksāt Pārdevējam par iegādātajām precēm, kā noteikts Noteikumos, nekavējoties atjaunināt Klienta personisko reģistrācijas formā sniegtos datus, kad rodas kādas izmaiņas un iepazīties ar Veikala noteikumiem.

9.3. Pārdevējam ir tiesības: jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt Veikala darbību; mainīt, atjaunināt un labot Noteikumus; mainīt produktu klāstu un cenas; bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai atcelt Klienta reģistrāciju un piekļuvi Veikala sniegtajiem pakalpojumiem, ja Klienta tīšā rīcība kaitē Veikalam vai Pārdevējam; atcelt Klienta pasūtījumu, ja Klients savlaicīgi nesamaksā par pasūtītajiem produktiem vai, ja iesniegtais pasūtījums ir neprecīzs vai nepareizs.

9.4. Pārdevējs apņemas: pārdot Preces un izsniegt pārdošanas un pirkšanas dokumentu Klientam, kurš samaksājis par precēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; pārdot un piegādāt pasūtītās preces, ievērojot Noteikumos noteiktos nosacījumus; sniegt Klientam nepieciešamo, pareizo un izsmeļošo informāciju par pārdošanā esošajiem produktiem valsts valodā; ļaut Klientam izmantot Veikala pakalpojumus saskaņā ar Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.

9.5. Klients ir atbildīgs par savu sniegto personas datu pareizību un par savu pieteikuminformāciju konfidencialitāti un neizpaušanu trešajām personām.

9.6. Klients ir atbildīgs par savām tiešsaistes veikalā veiktajām darbībām.

9.7. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tāpēc, ka Klients nav iepazinies ar Noteikumiem, neskatoties uz doto iespēju to darīt.

9.8. Puses vienojas, ka vienas puses atbildības gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei tiešos zaudējumus.

10. PAPILDUS

10.1. “AromaAir” tiešsaistes veikalā publicētās informācijas kopēšana vai citāda izplatīšana bez rakstiskas Veikala atļaujas ir stingri aizliegta.

10.2. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Igaunijas Republikas tiesību aktiem, un Noteikumos noteiktās attiecības regulē Igaunijas Republikas likumi.

10.3. Puses apņemas sarunu ceļā atrisināt visus strīdus, kas rodas no Noteikumu ieviešanas. Ja strīds netiek atrisināts sarunu ceļā, tas tiek izšķirts tiesā. Reģistrējoties vietnē, klients apstiprina izpratni, ka vietnē sniegto informāciju nevar uzskatīt par ieteikumiem medicīniskai ārstēšanai. Visas domas un apraksti, kas tiek parādīti vietnē, ir autoru viedokļi vai informācija, ko apkopojuši produktu ražotāji.

__________________________________________________________________________

Mūsu datu aizsardzības politika īsumā

Jūsu personas dati, kas tiek ievākti pasūtījuma laikā, nekad un nekādā veidā netiks izmantoti ļaunprātīgi.

Jūsu kontaktinformācija un personas dati nekad netiks izpausti trešajām pusēm. Personas dati var tiek izpausti trešajām personām tikai likumā noteiktajā kārtībā.

Jums netiks sūtītas e-pasta vēstules, kuras Jūs neesat apstiprinājis vai pieprasījis (izņemot svarīgas pirkumu e-pasta vēstules, kā mūsu klientam).

Ikvienā e-pasta vēstulē Jums tiek piedāvāta iespēja vienkārši un ātri atteikties no šo e-pasta vēstuļu saņemšanas.

Personīgo datu savākšana un apstrāde

Personīgie dati ir informācija, kas Jūs identificē, t.i., Jūsu vārds, adrese, e-pasta vai pasta adrese. Aromaair.lv  neievāc Jūsu personīgos datus, izņemot gadījumus, kad Jūs to atļaujat, t.i., veicot pasūtījumu un piesakoties saņemt jaunumus.

Personīgo datu izmantošana un izpaušana

Aromaair.lv   izmantos Jūsu personīgos datus tikai portāla rediģēšanas tehniskajiem nolūkiem, lai sniegtu Jums pieeju īpašai informācijai, vai arī, lai uzturētu ar Jums sakarus. Aromaair.lv  nav tiesību izpaust informāciju trešajām pusēm. Aromaair.lv  darbinieki apņemas cienīt Jūsu datu konfidencialitāti un pakļauties konfidencialitates neizpaušanas līgumam (KNL).

Izvēles brīvība

Jums dota iespēja kontrolēt visu personīgo informāciju, ko esat snieguši aromaair.lv. Ja Jūs nolemjat neizpaust savus personas datus Aromaair.lv , lūdzam ņemt vērā, ka var rasties tehniskas problēmas un Jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot internetveikala funkcijas. Lietotāji, kuri atsakās saņemt ziņas, var atteikties no šāda veida saziņas, rakstot mums uz info@aromaair.lv. Ja Jūsu personiskā informācija ir mainījusies (piemēram, pasta indekss, e-pasta adrese, pasta adrese vai tālruņa numurs), lūdzu, atjaunojiet savus personas datus savā lietotāja profilā.

Automātiski nodotā informācija (nav personīga)

Atverot Aromaair.lv  mājas lapu (www.aromaair.lv), automātiski tiek nodota informācija, kas nav personīga (lietotā Interneta pārlūkošanas programma, apmeklējumu skaits, vidējais mājas lapā pavadītais laiks, apskatītās lapas). Šo informāciju izmanto, lai izvērtētu mūsu mājas lapas efektivitāti, kā arī uzlabotu tās saturu un funkcionalitāti. Šie dati netiek izmantoti citos nolūkos vai izpausti trešajām pusēm.

Cookies

Sīkdatnes ir nelieli faili, kas tiek īslaicīgi saglabāti Jūsu datora cietaja diskā, ļaujot mūsu portālam atpazīt Jūsu datoru, kad Jūs apmeklēsiet Aromaair.lv  mājas lapu nākamajā reizē. AromaAir.lv izmanto sīkdatnes, lai ievāktu informāciju par mūsu mājas lapas

Mūsu datu aizsardzības politika īsumā

 izmantošanu.

_________________________________________________________________________________

Piegāde

Preces piegādājam 1-2 darba dienu laikā.

1. Piegāde uz OMNIVA pakomātu 1-3 darba dienu laikā - 2,49 EUR

2. Piegāde uz VENIPAK pakomātu vai Pickup punku 1-2 darba dienu laikā - 1,99 EUR

(Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs 32 EUR)

3. Piegāde uz Jūsu norādīto adresi ar VENIPAK kurjeru 1-2 darba dienu laikā - 3,49 EUR

Preču atgriešana:

Preces bez ražotāja defektiem un/vai lietotas preces netiek atgrieztas.

Visiem AromaAir produktiem tiek piemērota 12 mēnesu garantija.

Gadījumā, ja tiek atgriestas preces ar ražotāja defektu, piegādes izmaksas sedz pārdevējs.

_______________________________________________________________________________

Garantija

AromaAir 

Visiem Aroma Air gaisa aromatizētājiem tiek sniegta 12 mēnešu garantija.